Udviklingshæmning og epilepsi, voksne - klinisk behandlingsprogram

Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi 

Udredning og behandling af personer med kombineret udviklingshæmning og epilepsi består af en forambulant undersøgelse hos speciallæge med særlig viden inden for området.

Her planlægges et tværfagligt udredningsforløb under indlæggelse, der foruden observation (foretaget af personale, der er særligt uddannet indenfor observation af denne type patienter), består af anfaldsoptagelser med udvidet EEG, fx under døgnindlæggelse i epilepsi-overvågningsenheden (EMU), evt. henvisning til MR-scanning af cerebrum, genetisk udredning samt andre relevante undersøgelser.

Resultaterne af disse undersøgelser ligger til grund for videre behandling i enten ambulant forløb eller fornyet indlæggelse.

På baggrund af yderligere resultater kan patienten viderehenvises til evt. anden behandling (kirurgisk/diætetisk).


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-