Epilepsi Nyhedsbrevet

Det er Filadelfia med det landsdækkende Epilepsihospital og sociale døgn- og dagtilbud, der har taget initiativet til Epilepsi Nyhedsbrevet. Filadelfia håber og tror på, at Epilepsi Nyhedsbrevet kan være med til at skabe et fortjent fokus på epilepsi. På hjemmesiden www.epilepsinyhedsbrevet.dk finder du alle artikler fra Epilepsi Nyhedsbrevet, og hjemmesiden er dermed et centralt sted for informationer på højt plan om epilepsi. 

 

Link til Epilepsi Nyhedsbrevet

Udkommer 6 til 8 gange årligt

Epilepsi Nyhedsbrevet vil udkomme 6-8 gange om året, afhængigt af behovet og nyhedsbrevet vil hver gang bestå af 10-20 artikler med letlæste oplysninger om epilepsi.
For Filadelfia er det afgørende, at Epilepsi Nyhedsbrevet er neutralt.

Uvildig information

Det er vigtigt, at nyhedsbrevet kan være et naturligt sted at finde informationer om epilepsi. Hvad enten man er læge, sygeplejerske, politiker, patient eller pårørende. Alle skal her kunne finde nyttige og aktuelle informationer om epilepsi med tillid til informationernes saglighed.

Redaktionskomitéen bag nyhedsbrevet

Der er sammensat en redaktionskomité bag nyhedsbrevet bestående af respekterede og dygtige fagpersoner og politiker. Redaktionskomitéen består i dag af

  • Lone Nørager Kristensen, landsformand for Dansk Epilepsiforening
  • Anne Sabers, overlæge, professor, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet
  • Helle Hjalgrim, overlæge, klinisk lektor, SDU, formand for Dansk Selskab for Epilepsi
  • Kirsten Devantier, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
  • Lars G. johansen, praktiserende læge, formand for Selskab for Almen Medicin
  • Inge Kristensen, sundhedschef, Ballerup Kommune
  • Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, administrerende direktør og sundhedsøkonom, Filadelfia

Ansvarshavende redaktør

Foto kristian lund

Bag redaktionen står Kristian Lund, der tidligere var chefredaktør på Dagens Medicin. Det er hans opgave at sikre, at nyhedsbrevet er neutralt og afspejler udviklingen på epilepsiområdet i Danmark.

Ansvarshavende redaktør Kristian Lund
Mobiltelefon 20 29 45 90
Email: kl@klund-media.dk


Tilmeld dig nyhedsbrevet

Epilepsi Nyhedsbrevet udsendes i dag til mere end 500 nøglepersoner med betydning for epilepsi - beslutningstagere i sundhedsvæsenet, læger, sygeplejersker, politikere, organisationer, pressen o.m.a. www.epilepsinyhedsbrevet.dk