Voksne med epilepsi - Neurologisk Afdeling

Udredning og behandling af voksne med epilepsi på Epilepsihospitalet Filadelfia

Vi diagnosticerer og behandler voksne mennesker fra 18 år for epilepsi. Patienterne behandles efter et nøje tilrettelagt patientforløb, og vi yder en tværfaglig indsats, fordi den er en garanti for høj kvalitet og effektivitet. Afdelingen består af 5 sengeafsnit samt et ambulatorium.

Vi har den nyeste faglige viden og nyt udstyr inden for epilepsi

I udredning og behandling anvender vi den nyeste faglige viden og nyt udstyr. Vi observerer patienterne for at kunne stille en korrekt diagnose og gør blandt andet brug af videooptagelser. Optagelserne og armbåndsalarmer er også med til at skabe patientsikkerhed. Det er specielt uddannet personale, der står for observationerne.

Hos os er specialiserede og kompetente medarbejdere inden for epilepsi

Personalet i den samlede afdeling består af i alt cirka 132 fastansatte. Det er 1 ledende overlæge, 1 ledende sygeplejerske, 1 professor og 4 øvrige speciallæger i neurologi, 1 psykiater, 2 afdelingslæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, plejehjemsassistenter og diakoner. Vi har et tæt samarbejde med psykologer, diætister, fysio- og ergoterapeuter og med Filadelfias værksted og skoletilbud. Afdelingen indgår aktivt i uddannelsen af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever samt medicinstuderende. Se mere om Specialeplanlægning for neurologi og patientforløbsprogrammer for voksne.