Filadelfias organisationsplan

Den selvejende institution Filadelfia er en paraplyorganisation for en række institutioner, der bidrager til at løse opgaver inden for sundhedsvæsenet og tilgrænsende sociale- og uddannelsesmæssige områder. Alle institutionerne betjenes af en fælles administration. Filadelfia er en non-profit landsdækkende organisation, hvis økonomiske grundlag tilvejebringes ved driftsoverenskomster og betalingsaftaler med regioner og kommuner. Herudover modtager Filadelfia også selvbetalende patienter og klienter.


Organisationsdiagram 2023

Klik ind på udvalgte områder nedenfor