Specialister i rehabilitering ved epilepsi, neurorehabilitering og social habilitering | Eneste sted i Danmark

Der findes flere former for rehabilitering på Filadelfia:

  • Højt specialiseret rehabilitering for mennesker med epilepsi
  • Neurorehabilitering for mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade
  • Habilitering for mennesker i de sociale tilbud

Vi tilbyder et psykosocialt udredningsforløb til voksne patienter med epilepsi og behov for kognitiv vurdering, når de har svært ved at acceptere epilepsien og at mestre hverdagen. Ved behov for specialiseret rehabiliteringsindsats tilbydes patienten længere indlæggelse og støttes igennem tværfaglig indsats til at anvende sine ressourcer til at mestre hverdagslivet. 

Filadelfia tilbyder også neurorehabilitering på specialiseret niveau for mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade. Det foregår i vores Center for Neurorehabilitering.

Vi tilbyder desuden beskyttet beskæftigelse, rehabilitering, aktiviteter og samvær til mennesker, der har brug for at udvikle sig eller har brug for personlig støtte i arbejdslivet. Flere end 160 brugere er tilknyttet vores Rehabiliterings- og Udviklingscenter. 

For borgere tilknyttet vores sociale dag- og døgntilbud arbejdes der på forløbsbeskrivelser, der er rettet mod habilitering af borgeren og mod at gøre den enkelte i stand til bedre at håndtere hverdagens udfordringer.

Tæt samarbejde

Vi tilbyder tæt samarbejde med patienten og patientens pårørende i patientforløbet. Sygeplejen varetages af personale med høj sygeplejefaglig ekspertise. Plejepersonalet er patientens forløbskoordinator. De sygeplejefaglige observationer indgår i en rehabiliteringsplan, og vi videregiver undersøgelsesresultater til fagpersoner til brug for det videre forløb i patientens hjemlige regi.

Vedligeholdelsestræning

Undersøgelse og behandling varetages af ergo- og fysioterapeuter med speciale i rehabilitering. Hvis det passer ind i den enkelte patients målsætning, kan alle hverdagslivets aktiviteter indgå i rehabiliteringen og udarbejdelsen af rehabiliteringsplanen/leverancen i tæt samarbejde med det tværfaglige team.Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.