Specialrådgivning om epilepsi

Mange mennesker lever et godt liv med epilepsi, mens andre har betydelige psykosociale vanskeligheder.

Specialrådgivning om epilepsi tilbyder borgere, pårørende og fagfolk rådgivning om epilepsi og de psykosociale vanskeligheder.

Socialfaglige konsulenter, skolekonsulenter og psykologer med flere har stor erfaring inden for børne/unge- og voksenområdet og står klar til at yde rådgivning.


Landsdækkende rådgivning

Specialrådgivning om Epilepsi har mange års erfaring med rådgivning og formidling af den mest specialiserede viden om epilepsi og de psykosociale problemstillinger, som kan følge med.

Vores rådgivning er gratis, og alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er behov for at få sparring i forhold til epilepsi og de psykosociale forhold. Vores rådgivning omfatter alle aldersgrupper.Rådgiver kommuner

Vi kan bidrage med den epilepsifaglige viden i for eksempel en kommunes udredning af en borgers situation. 

For at understøtte kommunens indsats kan vi være med til at pege på tiltag, der kan anvendes for at hjælpe borgeren med epilepsi i hverdagen. 


Formidling lokalt

Vi deltager gerne i samarbejdsmøder for at belyse epilepsiens følger, såfremt en myndighed ønsker det. Vi bidrager også gerne med supervision i forhold til pædagogiske/didaktiske kompenserende tiltag på skoler og uddannelsessteder, arbejdspladser og bo-institutioner med videre.

Vi bidrager også gerne med faglige oplæg om epilepsiens psykologiske og sociale konsekvenser i hverdagen.


Finde løsningsforslag

Vores rådgivning er gratis og landsdækkende. Rådgivningen tager udgangspunkt i epilepsien, hvor vi vil klarlægge problemstillingen og opstille løsningsforslag samt handlemuligheder, således at man som borger eller fagperson kan træffe de nødvendige valg og handlinger.  


Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.