Sociale døgn- og dagtilbud fra Filadelfia

Filadelfia har fire døgn- og dagtilbud, der alle er kendetegnet ved deres specialiserede pleje, omsorg og støtte til voksne mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Tilbuddene varetager opgaver for borgere, der ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem de gængse kommunale eller regionale tilbud. Der ydes endvidere speciallægeudredning og -behandling fra Epilepsihospitalet.

Kernen er Filadelfias forløbsprogrammer for borgerne, som er inspireret af Epilepsihospitalets pakkeforløb. De sikrer en udviklende, rehabiliterende eller stabiliserende situation - samtidig med overblik over indsatserne. Vi sætter mål og delmål i tæt og professionelt samarbejde med den enkelte og kommunen. 

Vi støtter beboere og  brugere til et godt liv, så de kan klare så mange aktiviteter selv. Målet er, at borgerne får støtte til at udvikle sig og bevare livskvaliteten.  

Læs pjecen