Udvikling og støtte

Natur og udeliv

Brommeparken har en profil med natur og udeliv. Det betyder, at naturen og livet udenfor er i højsædet som en fast forankret del af hverdagslivet for beboere og brugere af Brommeparken. Bevægelse i naturen har god effekt på både hjerne og fysik for mennesker med hjerneskader. Naturen spiller ind flere steder på Brommeparken, som er placeret midt i en stor park og med skov, som grænser op til parken. En mindre sansehave vækker sanserne med krydderurter, chili og peberfrugter. Beboerne er med til at passe haven, og krydderierne kommer på middagsbordet. Beboerne er også med til at plukke brombær, blommer og æbler. Det giver appetit på livet med et aktivt hverdagsliv.

Brommeparken tilbyder egen bolig i attraktiv lejlighed med mulighed for socialt samvær. Man kan samtidig med botilbuddet være tilknyttet Brommeparkens dagtilbud.

Udvikling

Med høj faglighed og hjertet på rette sted, tilbyder vi rehabilitering med mening. Udredning og afklaring af borgerens funktionsniveau foregår hen over de tre første måneder. Herefter anbefaler Fildelfia et forløbsprogram for borgeren. Forløbsprogrammerne er inspireret af pakkeforløb på Epi­lepsihospitalet og sikrer en udviklende, rehabiliterende eller stabiliserende situation – samtidig med overblik over indsatserne. Vi sætter mål og delmål i tæt og professionelt samarbejde med den enkelte og kommunen. 

Filadelfia har fire forløbsprogrammer til borgeren alt efter udfordring. Kompetente medarbejdere udreder og afklarer borgerens funktionsniveau, hvorefter man undersøtter udviklingen. 

Vi skaber en struktureret hverdag, hvor den enkelte borger er i centrum. Med udgangspunkt i kerneopgaven, skaber vi mulighed for udvikling, samt sikrer valgmuligheder og livskvalitet. En professionel udredning fra start afdækker den nye borgers behov og forhold fx med hensyn til mobilitet, medicin, kost og registrering af anfald. Det gælder også i forhold til kommunikation og sociale relationer. Rehabiliteringen sker med metoder, som er veldokumenterede for effekt. Målet er, at beboerne skal kunne øge sine færdigheder og kunne så meget som muligt selv. Det giver livskvalitet. Brommeparkens medarbejdere har mange fagligheder, som alle bringes i spil for at hjælpe beboerne bedst muligt og komme 360 grader rundt om det hele menneske.  Tilgangen er neuropædagogisk, hvor man støtter borgeren i at anvende sine ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner som følge af en hjerneskade. 

Samarbejdspartnere

Brommeparken samarbejder internt med de tre andre sociale tilbud på Filadelfia: Egebo, Stormly, Rehabilitering og Udviklingscentret samt læger, neuropsykologer, psykiater og diætister fra Epilepsihospitalet. 

På den eksterne side kan der trækkes på distriktspsykiatrien efter behov, ligesom vi er i tæt samarbejde med praktiserende læger og fysioterapeuter, omsorgstandplejen og sagsbehandlere i beboerens hjemkommune.