Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia

Rådgivningsfunktionen hvis primære opgave er at rådgive mennesker med epilepsi, drives efter aftale med Socialstyrelsen. Til funktionen er der udover den daglige leder tilknyttet to socialfaglige konsulenter. Specialrådgivning om Epilepsi har derudover tilknyttet konsulenter inden for undervisning, psykologområdet samt andre relevante fagområder, som vi kan inddrage i rådgivningen. Det drejer sig om skolekonsulenter, psykologer m.v.

En tidlig indsats kan gøre en stor forskel- derfor er det vigtigt at søge hjælp. Du kan downloade vores pjece, hvor du kan læse om de tilbud, vi giver både til fagpersoner, borgere og pårørende.