Målgruppe og rammer

Bruger på Stormly

Speciale i epilepsi og erhvervet hjerneskade 

Stormly er et landsdækkende varigt socialt døgn- og daginstitution, som hører under Epilepsihospitalet, Filadelfias sociale område, bestående af fire institutioner. Stormly har adresse i Juelsminde.

Målgruppe

Filadelfias sociale område henvender sig til voksne mennesker med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, psykiske, sociale og kognitive problemstillinger.  

Boligen

Stormly har 24 boliger. Bygningerne og den store parklignende grund på over 7.000 m2 giver let adgang til udendøres aktiviteter og samvær. 

Dagligdag med støtte

Vi giver en sammenhængende indsats med kompetent støtte på specialiseret niveau. det får borgernes ressourcer i spil. Det giver følelsen af mening og værdighed, når man klarer ting selv, mestrer sit liv og er mere selvstændig. Vi støtter op og hjælper til med fx økonomi, indkøb, tøjvask, rengøring og personlig hygiejne. Borgeren får tilbud om køb af mad, tøjvask og rengøring (servicepakke). Stormlys køkken har uddannet kostfagligt personale, der tilbyder alle former for diæter. 

Medarbejdere

Medarbejderne på Stormly er fagligt bredt sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, ergoterapeut, fysioterapeut, udviklingssygeplejerske, udviklingspædagog og køkken- og servicepersonale. Medarbejderne er velkvalificerede i relation til borgere, der på grund af følgevirkninger efter hjerneskade eller andre lidelser har behov for særlig støtte og omsorg.

Vi arbejder tæt sammen med Epilepsihospitalets læger inden for neurologi samt neuropsykologer, der gør det muligt for Stormly at løse komplekse opgaver i forhold til borgere med svært behandlelig epilepsi. Der samarbejdes endvidere med privatpraktiserende fysioterapeuter fra Juelsminde for at styrke, udvikle og vedligeholde borgernes fysiske funktioner. Vi samarbejder også med Filadelfias logopæd. 

Byliv og natur

I Stormlys egne minibusser kører vi dagligt til Juelsminde by, som ligger tre km væk. Her oplever vi fx livet på lystbådehavnen, en tur i skoven, de brusende bølger ved stranden og shopper i butikkerne. Vi har mange aktiviteter og faste traditioner på Stormly.