Aktiviteter og kontaktteam

Beskåret maleri egebo

Botilbud og aktiviteter

Vi skaber en meningsfyldt hverdag med tryghed, indflydelse og selvstændighed. Det er vigtigt, at borgeren udvikler sig og får oplevelser, hvor fokus er på sociale relationer, livsglæde og livskvalitet. Typisk er aktiviteterne på Egebo tematiserede og kan være fysiske, kreative eller kulturelle. Temaerne kan fx være årstider, sport, spil, madlavning og fritidsliv.

Fast kontaktteam

Alle beboere får tilknyttet en eller flere kontaktpersoner. De danner sammen med kollegaer et fast kontaktteam, der er sammensat tværfagligt. Teamet hjælper med praktiske sociale og personlige opgaver samt pædagogisk og sygeplejefaglig støtte og hjælp. Det er kontaktteamet, der sammen med borger, pårørende og sagsbehandler igangsætter de rehabiliterende indsatser samt opfølgning af dem. Der er personale tilgængelig hele døgnet.