Børneskolen på Filadelfia

Vi tilbyder specialundervisning til elever med epilepsi, ADHD, autisme og opmærksomhedsforstyrrelser

Vores specialskole på Filadelfia er en landsdækkende udredningsskole og regional specialskole for børn, unge og voksne med epilepsi, ADHD, autisme og opmærksomhedsforstyrrelser. 

Vi har mere end 25 års erfaring

Vi har mere end 25 års erfaring inden for specialpædagogik, specialundervisning og skoleudredning. Vi giver eleverne de bedste forudsætninger for at lære mest muligt og få den bedste livskvalitet.

Skolen er for elever i den undervisningspligtige alder. Vi udreder ca. 90 elever årligt. Der er plads til ca. 40 elever fordelt på klassetrin fra 0.- 10. klasse. Vi ved, at alle elever er forskellige. Vi giver redskaber til at mestre skolearbejdet og håndtere de individuelle vanskeligheder. Målet er at give eleverne mest mulig udbytte af skolegangen og mindske negative følger af sygdommene. Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Medarbejderne giver eleverne den bedst mulige udredning og undervisning.

Elever kan også gå på skolen, mens de er indlagte på Epilepsihospitalet

Udredningskole medvirker i udredningen af børn, unge og voksne med kognitive og psykosociale vanskeligheder i forbindelse med epilepsi, mens de er indlagte på hospitalet.

Vi medvirker, at mennesker med epilepsi får de bedst mulige livsbetingelser, hvor de bor og lever. Vores medarbejdere brænder alle for at skabe de bedst tænkelige rammer for skolens elever. 

Udover den faste stab, har vi også tilknyttet: 

  • Læger
  • Neuropsykologer
  • Ergoterapeuter
  • Talepædagoger.

Følg os på Facebook
Læs pjecen
Se filmen

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner - lovgrundlag