Børneskolen på Filadelfia

Børneskolen er en landsdækkende udredningsskole og regional specialskole for børn, unge og voksne med epilepsi og/eller opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Børneskolen medvirker i udredningen af børn, unge og voksne med kognitive og psykosociale vanskeligheder i forbindelse med epilepsi mens de er indlagt på epilepsihospitalet.

Børneskolens opgave er at medvirke til, at mennesker med epilepsi og ADHD får de mest optimale livsbetingelser, hvor de bor og lever. Børneskolens 12 medarbejdere - seks lærere, tre pædagoger, en sekretær og en skoleleder brænder alle for at skabe de bedst tænkelige rammer for skolens børn. Udover den faste stab, er der også knyttet læger, neuropsykologer, ergoterapeuter og talepædagog til Børneskolen.

Følg os på Facebook

Se folderen

Se filmen

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner - lovgrundlag