Udredning- og rådgivningstilbud

Børneskolen er for børn og unge med kognitive udfordringer eller skolevægring, som følge af fx epilepsi, ADHD, autisme, hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. Børneskolen er en landsdækkende udredningsskole, der i samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia udreder elever for kognitive og psykosociale vanskeligheder. Det sker i motiverende omgivelser. 

Vi har mere end 25 års erfaring inden for specialpædagogik, specialundervisning og skoleudredning. Vi giver eleverne redskaber og kompetencer, så de lærer mest og får mest mulig livskvalitet.