Udredning- og rådgivningstilbud

Børneskolen er for børn og unge med kognitive udfordringer eller skolevægring, som følge af fx ADHD, autisme, epilepsi, hjerneskade eller tilgrænsende lidelser. Børneskolen er en landsdækkende udredningsskole, der i samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia udreder elever for kognitive og psykosociale vanskeligheder. Det sker i motiverende omgivelser. 

Vi har mere end 25 års erfaring inden for specialpædagogik, specialundervisning og skoleudredning. Vi giver eleverne redskaber og kompetencer, så de lærer mest og får mest mulig livskvalitet. 

Læs om vores fire tilbud