Diagnosticering af epilepsi

En præcis diagnose er hele forudsætningen for et optimalt og sammenhængende behandlingsforløb på Danmarks eneste højt specialiserede hospital for epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Afdeling for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner er derfor en af hospitalets vigtigste afdelinger – og typisk patienternes første møde med Filadelfia. Afdelingens ekspertise i diagnosticering er opbygget gennem mange års fokus på patienter med epilepsi - og på områder der grænser op til eller er en deldiagnose til epilepsi.

Knap 50.000 danskere har epilepsi og en tredjedel af dem vil have brug for specialiseret behandling. Behandlingsmulighederne i dag er så gode, at rigtig mange af patienterne kan leve et godt liv med deres kroniske sygdom.

Det skyldes blandt andet bedre diagnostiske muligheder og en gedigen klinisk indsats.

Vidensdeling

Neurofysiologisk afdeling på Epilepsihospitalet er en meget værdifuld samarbejdspartner i vores fælles varetagelse af de højest specialiserede funktioner for epilepsipatienter, nemlig udredning med henblik på kirurgisk behandling af epilepsi. Gennem tværfaglige konferencer, der holdes hver anden uge, sker en betydningsfuld udveksling af viden og erfaring til patienternes gavn.”

Martin Fabricius,
overlæge
Neurofysiologisk Klinik
Rigshospitalet

Helhedsvurdering

Da epilepsi har mange udtryk og mange årsager, kan det være vanskeligt at stille en præcis diagnose. At det lykkes i langt de fleste tilfælde, kan tilskrives de fagprofessionelles specialistviden og store erfaring i helhedsvurderingen af patientens sygdomsforløb. Afdeling for Diagnostik og tværgående kliniske funktioner har stor ekspertise i at stille diagnoser.

Avanceret udstyr

Til udredning og diagnosticering råder epilepsihospitalet over avanceret undersøgelsesudstyr og undersøgelsesmetoder indenfor alle typer EEG, ENG, EMG samt undersøgelse af nervebaner for syn, hørelse, følesans og bevægelser.

Internationalt fokus

Forskning, udvikling og undervisning på såvel nationalt som internationalt niveau har høj prioritet på Filadelfia. Det konstante fokus på de tre områder er med til at sikre Filadelfias unikke status som specialhospital i Danmark. Internationalt kan Filadelfia måle sig med epilepsicentre både i Europa og i resten af verden.


Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.