Aktiviteter og kontaktteam

Stormly

Botilbud og aktiviteter

Vi skaber en meningsfyldt hverdag med tryghed, indflydelse og selvstændighed. Det er vigtigt, at borgeren udvikler sig og får oplevelser, hvor der er fokus på sociale relationer, livsglæde og livskvalitet. Typisk er aktiviteterne tematiserede og kan være fysiske, kreative eller kulturelle. Temaerne kan eksempelvis være årstider, sport spil, madlavning og fritidsliv. 

Fast kontaktteam

Alle borgere får tilknyttet en eller flere kontaktpersoner. De danner sammen med andre kollegaer et fast kontaktteam, der er sammensat tværfagligt. Teamet hjælper med praktiske, sociale og personlige opgaver samt pædagogisk og sygeplejefaglig støtte og hjælp. Det er kontaktteamet, der sammen med borger, pårørende og sagsbehandler igangsætter de rehabiliterende indsatser samt opfølgning. Der er personale tilgængeligt hele døgnet. 

Dagtilbud

I Stormlys dagtilbud med aktivitet og samvær kommer borgere fra lokalområdet, som deltager i de mange aktiviteter og sociale fællesskaber samme med de af Stormlys borgere, der er tilknyttet dagtilbuddet. Det er dagtilbuddets mål at give borgerne et godt livsindhold med udviklende og nuancerede tilbud med en høj grad af medbestemmelse og indflydelse. Dagtilbuddet tilbyder sociale og individuelle aktiviteter fx interaktive spil, sansestimuli, håndarbejde, sang, musik, kulturelle oplevelser, fysisk aktivitet og tematiserede kreative projekter.