Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia

Foto af rådgivningssituation

Gratis og landsdækkende specialrådgivning om epilepsi

Vores rådgivning er gratis og landsdækkende. Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er behov for sparring om epilepsi og de psykosociale forhold. Rådgivningen tager udgangspunkt i epilepsien, hvor vi vil klarlægge problemstillingen, opstille løsningsforslag og handlemuligheder. så du som borger eller fagperson kan træffe de nødvendige valg og handlinger. Vores rådgivning omfatter alle alders grupper - børn, unge og voksne. Du kan ringe til os, sende en mail eller få en personlig samtale efter aftale. Vi får over 600 henvendelser om året fra fagfolk og familier, som har brug for hjælp til både børn, unge og voksne med epilepsi. Ud fra en vurdering af kompleksiteten deltager vi i samarbejdsmøder for at belyse epilepsiens følger, hvis myndigheden ønsker det. Vi bidrager gerne med sparring i forhold til pædagogiske/didaktiske kompenserende tiltag på skoler/uddannelsessteder, arbejdspladser og bo-institutioner m.v. Vi holder også faglige oplæg om epilepsiens psykologiske og sociale konsekvenser i hverdagen.

Specialiseret viden om epilepsi og psykosociale problemstillinger

Specialrådgivningen om Epilepsi har mange års erfaring med rådgivning og formidling af den mest specialiserede viden om epilepsi og de psykosociale problemstillinger, som kan følge med. Epilepsi er nemlig andet end anfald. Sygdommen kan for mange have psykologiske og sociale konsekvenser i hverdagen, hvor man har svært ved at acceptere eller lære at leve med epilepsi, og de følger den giver. Det er derfor vigtigt, at omgivelserne er klædt på til at forstå sygdommen og følgerne. Vi kan bidrage med den epilepsifaglige viden i fx kommunens udredning af en borgers situation og pege på tiltag, som kommunen kan anvende for at hjælpe borgeren med epilepsi i hverdagen.

En del af Socialstyrelsens tilbud gennem VISO-KAS-leverandør

Du får den mest kvalificerede rådgivning, når du kontakter Specialrådgivningen for Epilepsi. Vi er en del af Filadelfia - og dermed tæt på landets dygtigste inden for epilepsi.Tilbuddet om rådgivning gives under den nationale videns- og specialrådgivningsfunktion, VISO i Socialstyrelsen.

Specialrådgivningen rådgiver

 • Borgere og pårørende
 • Kommunale medarbejdere/hjemmevejledere
 • Skole- & uddannelsessteder/mentorer
 • Arbejdspladser/mentorer
 • Sundhedspersoner.

Specialrådgivning om epilepsi kan ikke

 • Udmåle støtte
 • Være bisidder/part i sagen
 • Sagsbehandle eller varetage juridisk vejledning
 • Ændre/klage over en afgørelse truffet af en myndighed
 • Yde rådgivning ift. medicinskbehandling og ændringer heraf
 • Yde undervisning i anfaldsbrydende medicinhåndtering.

Se pjece om Specialrådgivningen