Udvikling og støtte

Udvikling for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Vi skaber en struktureret hverdag, der bygger op om den enkeltes behov, skaber mulighed for udvikling og sikrer valgmuligheder og livskvalitet. En professionel udredning fra start afdækker den nye brugers behov. Her afdækker vi den enkeltes kompetencer inden for den første måned. Det gælder fx arousal, kommunikation og sociale relationer. 

Filadelfia har fire forløbsprogrammer til brugerne alt efter udfordring. Kompetente medarbejdere udreder og afklarer brugerens funktionsniveau, hvorefter man understøtter udviklingen. 

Rehabiliteringen sker ud fra metoder, hvor effekten af indsatsen er veldokumenteret. Målet er, at brugeren skal kunne øge sine færdigheder eller vedligeholde sine funktioner længst muligt. Vi anvender en neuropædagogisk tilgang, hvor vi støtter brugeren i at bruge sine ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner, som de kan have som følge af en hjerneskade. 

Samarbejdspartnere 

Internt samarbejder Rehabilitering og Udviklingscentret med de tre døgn- og dagtilbud under Filadelfia - Brommeparken, Egebo og Stormly - og med fx  neuropsykologer på Filadelfia.

På den eksterne side er der et tæt samarbejde med den enkelte brugers sagsbehandler i hjemkommunen.