Behandling på Filadelfia

Filadelfia har fokus på hjernen - med hjertet. Det vil sige, at vi har et hollistisk syn på patienten. Formålet med at behandle epileptiske anfald er først og fremmest at undgå anfald og dernæst at udsætte patienterne for så få bivirkninger som muligt. Vi arbejder for at vores patienter får så meget livskvalitet som muligt. 

Mennesker med erhvervet hjerneskade tilbyder vi rehabilitering på specialiseret niveau.  Vi neurorehabiliterer med stor intensitet, som er afgørende for at opnå den bedste progression og komme længst muligt med generhvervelse af tabte funktioner efter hjerneskaden. 

Beslutningen om hvilken behandling, der er den passende for den enkelte patient, træffes i samarbejde mellem patient, pårørende og epilepsihospitalets specialistteam. 

Kirurgisk behandling

Hvor medicinsk eller diætbehandling udelukkende behandler symptomerne ved epilepsi, er kirurgi den eneste behandling der har mulighed for at fjerne årsagen til epilepsi. Langtfra alle patienter kan behandles med kirurgi. Der ligger et grundigt og omfattende udredningsprogram til grund for, at patient og læger kan tage stilling til kirurgi som en behandlingsmulighed.

Diætbehandling

Filadelfia tilbyder i øjeblikket fire typer diætbehandling

  • Klassisk ketogen Diæt
  • MCT Diæt
  • Modifieret diæt
  • Low glycemic intex treatment (LGIT)

Ved de tre første diættyper er formålet at omlægge hjernens stofskifte fra at være sukkerbaseret til at være fedtsyrebaseret. Ved LGIT er formålet at opnå et mere stabilt blodsukker.

Psykologisk behandling

Forskellige psykiske belastninger kan medføre et reaktionsmønster, der minder om epileptiske anfald (PNES).

Behandlingen er imidlertid helt anderledes. PNES kan behandles med kognitiv terapi og et behandlingsforløb. Det består blandt andet af  kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, undervisning i diagnose og anfaldshåndtering, kropsterapi samt selvværds- og kompetencetræning.

Erhvervet hjerneskade

Filadelfias Center for Neurorehabilitering tilbyder genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau til voksne med følger efter en hjerneskade (kranietraumer, sygdomme eller sværere følgevirkninger til apopleksi).

Rehabiliteringsindsatsen er tværfaglig og tager udgangspunkt i individuelt tilrettelagte og målrettede forløb.

Behandlingen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forløb. 

Hospitalet bruger også de nationale redskaber til vurdering  af funktionsevne, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. 

Vi tilbyder neurorehabilitering på  regionsfunktionsniveau, og kan også som noget helt unikt tilbyde den del af rehabiliteringen, som kommunerne har ansvaret for. 

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.