Udvikling og støtte

body3

Udvikling

Med høj faglighed og hjertet på rette sted, tilbyder vi rehabilitering med mening. Udredning og afklaring af borgerens funktionsniveau foregår hen over de tre første måneder. Herefter anbefaler Filadelfia et forløbsprogram for borgeren. Forløbsprogrammerne er inspireret af pakkeforløb på Epi­lepsihospitalet og sikrer en udviklende, rehabiliterende eller stabiliserende situation – samtidig med overblik over indsatserne. Vi sætter mål og delmål i tæt og professionelt samarbejde med den enkelte og kommunen. 

Filadelfia har fire forløbsprogrammer til borgeren alt efter udfordring. Kompetente medarbejdere udreder og afklarer borgerens funktionsniveau, hvorefter man understøtter udviklingen. En professionel udredning fra start afdækker den nye beboers behov og forhold fx med hensyn til mobilitet, kognitive problemstillinger, medicin, kost og registrering af anfald. Rehabiliteringen sker med metoder, som er veldokumenterede for effekt

Vi skaber en struktureret hverdag, der bygger op om den enkeltes behov, skaber mulighed for udvikling og sikrer valgmuligheder og livskvalitet. Vi anvender den neuropædagogiske tilgang, hvor vi i samspil med borgeren støtter i at bruge ressourcer og kompensere for de nedsatte funktioner, som følge af en hjerneskade. Formålet er at borgerens selvstændighed og mestringsevne bidrager til en hverdag med mening. 

Samarbejdspartnere

Internt arbejder vi tæt sammen med Epilepsihospitalets læger, neuropsykologer, psykiater og diætister. Filadelfias fire sociale tilbud arbejder tæt sammen på tværs af institutionerne, hvor blandt andet videndeler  erfaringer. Nedsatte projektgrupper bidrager til det faglige niveau progressivt. 

Eksternt trækker vi på distrikspsykiatrien efter behov. Vi samarbejder også tæt med praktiserende læger, fysioterapeuter, omsorgstandplejen og sagsbehandlere.