Filadelfia Uddannelse

Filadelfia Uddannelse tilbyder kompetenceudvikling og efteruddannelse indenfor fire faglige temaer: 

  • Epilepsi
  • Neurorehablitering
  • Diakoni
  • Ledelse

I kraft af vores historie, specialisering og daglige praksis har vi en særlig viden på disse områder, som du kan få del i.

Som kursist eller studerende på Filadelfia vil du opleve undervisere med stor faglighed og dybt kendskab til daglig praksis. Det giver dig mulighed for at få viden og støtte til at håndtere dine egne konkrete udfordringer og erfaringer fra dagligdagen.