Værdifuldt samarbejde, siger læger, som samarbejder med Filadelfia

Foto lægesnak

"En meget værdifuld samarbejdspartner" og "Et godt samarbejde, som er til gavn for patienterne" siger læger udefra, som samarbejder med Filadelfia.

Det siger læger, som samarbejder med Filadelfia: 

Samarbejdspartner fra Aarhus Universitetshospital

Peter Orm Hansen
Ledende overlæge,
Neurofysiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

”Siden 2011 har vi haft et formaliseret samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia med henblik på udredning af patienter til kirurgisk behandling af epilepsi. Kildelokalisering af magnetiske signaler fra hjernen har bidraget signifikant til lokalisering af det område i hjernen, som udløser anfaldene. Samarbejdet med epilepsihospitalet har fungeret godt og er til gavn for patienterne.”

Samarbejdspartner fra Rigshospitalet

Martin Fabricius
Overlæge
Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet

”Neurofysiologisk afdeling på Epilepsihospitalet er en meget værdifuld samarbejdspartner i vores fælles varetagelse af de højest specialiserede funktioner for epilepsipatienter, nemlig udredning med henblik på kirurgisk behandling af epilepsi. Gennem tværfaglige konferencer, der holdes hver anden uge, sker en betydningsfuld udveksling af viden og erfaring til patienternes gavn. Der lægges et meget stort arbejde i forberedelsen af disse konferencer fra Epilepsihospitalets side.

Ligeledes er et meget produktivt forskningssamarbejde under opbygning. Her kommer de nyeste metoder til udredning af epilepsi under afprøvning, hvilket er med til at bringe de neurofysiologiske metoder frem i verdenseliten.”