Målgruppe og rammer

systue1

Speciale i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Rehabilitering og Udviklingscentrer, Filadelfia, (RUF) er et dagtilbud, som hører under Filadelfias sociale tilbud. Dagtilbuddet har et tæt samarbejde med Døgn- og dagtilbud Egebo, Brommeparken og Stormly - som er tre andre sociale tilbud under Filadelfia. 

Målgruppe

Målgruppen er voksne med epilepsi, erhvervet hjerneskade og fysiske og psykiske problemstillinger samt mennesker med autisme spektrum forstyrrelser, ASF.

Dagtilbuddet

RUF er et tilbud under servicelovens §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitet og samvær. Tilbuddet består af to teams målrettet henholdsvis servicelovens §104 og servicelovens §103.

Dagtilbuddet, der drives under Filadelfias, er et socialt specialtilbud til voksne, der har brug for at udvikle og vedligeholde funktionsniveauet - eller har brug for støtte i arbejdslivet på et beskyttet værksted, så tæt på et ordinært arbejde som muligt. Dagtilbuddet udbyder også tilbud til patienter fra Epilepsihospitalet, Filadelfia. 

Mange brugere

RUF har op til 105 brugere beskæftiget med mange forskellige aktiviteter lige fra produktionsarbejde ude som inde, personlig udvikling og kreative aktiviteter på flere niveauer. Det er også brugerne, som driver hospitalskiosken/værkstedsbutikken. 

Medarbejdere

RUF's medarbejdere består af ca. 21 veluddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere samt værkstedsassistenter.