Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Specialiseret neurorehabilitering til voksne efter hjerneskade 

Vi tilbyder intensiv tværfaglig neurorehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader på baggrund af

  • Kranietraumer
  • Apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning)
  • Følger efter iltmangel eller infektioner.

Center for Neurorehabilitering har 25-års erfaring og har siden 1998 rehabiliteret voksne med følger efter erhvervet hjerneskade. Som noget helt særligt for os har vi speciallæger døgnet rundt på afdelingen. 

Vi er en selvstændig afdeling under Epilepsihospitalet, Filadelfia og fungerer både som hospital og rehabiliteringscenter. Patienter hos os modtager rehabilitering på specialiseret niveau både regionalt og på baggrund af en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau.