Center for Neurorehabilitering på Filadelfia

Specialiseret neurorehabilitering til voksne efter hjerneskade 

Vi tilbyder intensiv tværfaglig neurorehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader på baggrund af

  • Kranietraumer
  • Apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning)
  • Følger efter iltmangel eller infektioner.

Center for Neurorehabilitering har stor erfaring og har siden 1996 rehabiliteret voksne med følger efter erhvervet hjerneskade. Som noget helt særligt for os har vi speciallæger døgnet rundt på afdelingen. 

Som patient hos os tilbyder vi dig neurorehabilitering enten under fortsat hospitalsindlæggelse, på baggrund af en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering eller i et ’brush up’ forløb længe efter skadens opståen. Vi er en selvstændig afdeling under Epilepsihospitalet og fungerer både som hospital og rehabiliteringscenter