Information til fagpersoner hos regioner og kommuner

Kom og besøg os

Efter aftale kan du besøge os, se faciliteterne og få mulighed for at stille spørgsmål til vores tilbud.

Kontakt os

Vi tilbyder regionale og kommunale forløb 

Vi indleder alle indlæggelser med en uges intensiv, tværfaglig vurdering, målsætning og sideløbende rehabilitering. På den baggrund tilbyder vi patienten et rehabiliteringsforløb på svært eller moderat niveau vurderet ud fra behovet for personlig assistance og opsyn. Rehabiliteringsniveauet revurderes hver 4. uge og vil fremgå af de tværfaglige behandlingsplaner, som vi sender til kommunen. I forløbet tilbyder vi kommunen jævnlig kontakt, telefonisk eller på video, vedrørende patientens udvikling og fortsatte behov for rehabilitering. I forbindelse med afslutningen af et forløb afholder vi et planlægningsmøde, virtuelt eller ved fremmøde, og kommunen modtager en tværfaglig status.