Information til fagpersoner hos regioner og kommuner

Kom og besøg os

Efter aftale kan du besøge os, se faciliteterne og få mulighed for at stille spørgsmål til vores tilbud.

Kontakt

Kamilla Kildegaard Kristiansen

Kamilla Kildegaard Kristiansen 
Tlf. 5827 1476 
Mail: kkik@filadelfia.dk

Vi tilbyder regionale og kommunale forløb 

Vi indleder alle indlæggelser med en uges intensiv, tværfaglig vurdering, målsætning og sideløbende rehabilitering. På den baggrund tilbyder vi patienten et rehabiliteringsforløb på svært eller moderat niveau vurderet ud fra behovet for personlig assistance og opsyn. Rehabiliteringsniveauet revurderes hver 4. uge og vil fremgå af de tværfaglige behandlingsplaner, som vi sender til kommunen. I forløbet tilbyder vi kommunen jævnlig kontakt, telefonisk eller på video, vedrørende patientens udvikling og fortsatte behov for rehabilitering. I forbindelse med afslutningen af et forløb afholder vi et planlægningsmøde, virtuelt eller ved fremmøde, og kommunen modtager en tværfaglig status.

Mulighed for transitionsforløb i eget hjem

I slutningen af indlæggelsen planlægger vi sammen med patient, pårørende og den kommunale samarbejdspartner udskrivelsen på et planlægningsmøde. For nogle patienter kan det være relevant at tilbyde et transitionsforløb efter udskrivelsen.  Her træner vores medarbejdere patienten i eget hjem efter udskrivning og understøtter rehabiliteringen i hjemmet. Det kan omfatte vejledning og undervisning af de kommunale medarbejdere, som skal stå for den efterfølgende rehabilitering. Vores rådgivning sker på baggrund af fx hjemmebesøg og påbegyndt hjemmetræning inden udskrivelse.

Vi tilbyder brush up forløb længe efter skaden skete

Brush up forløb kan tilkøbes i en nærmere aftalt periode. Patienten vil deltage i aktiviteter og modtage individuel behandling. Forløbet kan foregå enten ambulant eller som døgnrehabiliteringsforløb med overnatning i Center for Neurorehabilitering, hvis man har brug for støtte til personlig pleje eller på vores patienthotel, hvis man er selvhjulpen.