Hverdagen

På STU ønsker vi, at eleven bliver parat til fremtiden. Det betyder at elevens STU forløb bliver både individuelt tilrettelagt, men også med mål for et realistisk uddannelses- eller arbejdsliv, efter endt forløb hos os.

Vi arbejder derfor med følgende temaer genne alle tre år:

Livsmestring – vi træner daglige rutiner såsom madlavning, indkøb, tøjvask mv.

Sundhed – vi arbejder med alt fra kost, ernæring og motion til viden om, hvordan holder man styr på sin sundhed.

Medborgerskab – vi arbejder bl.a. med dig som digitale borger, din privatøkonomi, viden om samfundet (politik, borgerrettigheder mv.)

Den inkluderede borger -  hvor vi har fokus på det sociale bl.a. samvær med andre og brug af social medier.

Et skoleår består af 840 timer og tilrettelægges med en kombination af skolefag og praktiske fag/ praktik på værkstederne.

Faste rutiner

Hver elev får tilknyttet sin egen kontaktperson, som man mødes med mindst hver morgen og eftermiddag, for at sikre at dagen, går som aftalt.

Vi vægter struktur og forudsigelighed højt

Socialt – at være ung på STU

Vi vil gerne sikre at du som elev hos os får et godt socialt liv. Gennem hele STU-forløbet vil der derfor blive planlagt sociale arrangementer for eleverne, samt udflugter/ studieture i forbindelse med de forskellige temaer.

Eksempel på Skema for en elev i STU

Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.15 – 8.30

 

 

Morgenrutine:

Lave kaffe m.v.

Planlægge og forberede dagen

 

Morgenrutine:

Lave kaffe mv

Planlægge og forberede dagen

 

Morgenrutine:

Lave kaffe m.v.

Planlægge og forberede dagen

 

Morgenrutine:

Lave kaffe m.v.

Planlægge og forberede dagen

 

Morgenrutine:

Lave kaffe m.v.

Planlægge og forberede dagen

 

8.30 – 9.15

ADL træning

Motion

ADL træning

Motion

ADL træning

9.15 – 11.00

Sundheds

Tema

Sundheds

Tema

Sundheds

Tema

Sundheds

Tema

Sundheds

Tema

11.00 – 14.15

Frokost

 

Ernæring

 

Indkøb og madplaner

Lave Frokost

Frokost

 

Misbrug

Frokost

 

Seksualitet

Produktion og mad over bål

14.15 – 14.30

Afrunding af dagen

Afrunding af dagen

Afrunding af dagen

Afrunding af dagen

Afrunding af dagen

ADL træning kan være: Hygiejne, Husholdning eller træning af mobilitet.

Motion Kan være: Gå ture eller træning i træningscenteret med elever fra Børneskolen

Ernæring kan være: Kan være fremstilling af sund kost og viden herom støtte op af sundhedspersonale

Misbrug kan være information og bevidstgørelse om rusmidlers betydning, støttet op af sundhedspersonale.