Neuropædiatrisk Afdeling på Filadelfia

Sengeafdelingen modtager børn og unge med epilepsi, der skal indlæggelse til udredning af anfald eller børn, der skal have deres epilepsi behandlingsoptimeret.

Afdelingen modtager børn og unge i alderen 0-18 år. 

Afdelingen har 16 stuer - enestuer. Fra oktober holder afdelingen åbent hver 6. weekend. 

Behandling og pleje for mennesker med epilepsi

Børn og unge indlægges til observation, udredning og behandling af epilepsi. Der vil være forskellige tilbud om samtaler til børn, unge og forældre under indlæggelse. Det vil personalet være behjælpelig med at få etableret.

Plejepersonalet er specielt uddannet i at observere børn og unge under indlæggelse.

Kost og logi for forældre til børn med epilepsi

Af hensyn til barnets tryghed anbefaler vi, at der altid er en forælder eller bedsteforælder med under indlæggelsen. 

Der er mulighed for overnatning for en ledsager på sengestuen eller gratis på patienthotellet. En ekstra pårørende kan også mod betaling bestille et værelse på Filadelfias patienthotel

Der tilbydes gratis mad til den indlagte forælder til alle måltider, for andre er der mulighed for at tilberede mad i vores forældrekøkken eller bestille mad mod betaling via Mad og Møder.

Praktiske oplysninger om indlæggelsen på Afsnit for børn med epilepsi

Der er fri besøgstid på afdelingen, men der skal tages hensyn til undersøgelser af epilepsi, aktiviteter og det øvrige liv i afdelingen.

Hvis barnet eller den unge er på specialkost, sondeernæring eller andet, er det en god idé selv at medbringe kost til de første døgn. Vi kan skaffe det meste, men det kan tage et par dage, før end vi er på plads.

Vi fører kun ét blemærke, hvorfor det kan være en god idé at medbringe barnet egne bleer.

Børnene er naturligvis velkomne til at medbringe eget legetøj og sovedyr. Afdelingens legeplads er helt unik og designet til børn og unge med epilepsi. Her observerer læger, plejepersonale og terapeuter børn og unges muligheder fremfor begrænsninger. Man skal derfor ud på legepladsen hver dag - og det er vigtigt at tage tøj med til leg og træning i det fri. 

Hospitalsklovne giver smil og latter på afdelingen hver mandag og torsdag. 

Kontaktpersoner for børn med epilepsi og familien

Når barnet kommer i afdelingen vil kontaktsygeplejersken modtage både barn og forældre, som vil vise jer til rette. Lægen vil også komme forbi og undersøge barnet den første dag.

Der er stuegang to gange om ugen, og personalet holder behandlingsmøde en gang om ugen.

Tilbud om undervisning om epilepsi og aktiviteter

Under indlæggelse har skolepligtige børn mulighed for at følge undervisning i skolen.

Vi tilbyder forældrene undervisning i forskellige emner om epilepsi. Der er opslag om tid og sted i afdelingen.

I afdelingen vil der være opslag om forskellige aktiviteter barnet kan deltage i under indlæggelse i afdelingen.