Rehabilitering og Udviklingscenter

I Rehabilitering og Udviklingscentret, der drives under Filadelfia, tilbydes beskyttet beskæftigelse, rehabilitering, aktiviteter og samvær til mennesker, der har brug for at udvikle sig eller har brug for personlig støtte i arbejdslivet. Centret har sin egen butik, hvorfra der sælges arbejde udført af brugerne i de mange forskellige værksteder.