Om Filadelfia Uddannelse

Link til kursuskatalog FILADELFIA Uddannelse  

Du kan se alle vores kursus-, konference og uddannelsestilbud, når du klikker på boksen ovenfor. Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger kursussystemet og tilmelder dig, kan du læse vejledningen.. 

Filadelfia Uddannelse har til opgave at gøre den specialiserede og praksisforankrede viden, som Filadelfia råder over tilgængelig for fagpersoner udenfor Filadelfia. Vi tilbyder derfor kompetenceudvikling og efteruddannelse indenfor fire faglige temaer: epilepsi, neurorehablitering, diakoni og ledelse.

Vores sundhedsfaglige uddannelsestilbud indenfor epilepsi og neurorehabilitering er målrettet fagpersoner på hospitaler, sundhedsfaglige institutioner, specialiserede tilbud samt medarbejdere på socialpædagogiske institutioner.

Vores uddannelser indenfor diakoni og ledelse henvender sig til medarbejdere og ledere i diakonale, kirkelige og frivillige organisationer – eller bredt set til fagpersoner, som har mennesker, som omdrejningspunkt i deres daglige arbejde. 

Udover vores uddannelsestilbud kan du booke os til undervisning og oplæg i din organisation – dette gælder indtil videre indenfor diakoni og ledelse.

Vi tilbyder samtaler og supervision af medarbejdere, ledere og frivillige. Det kan være i forbindelse med opsigelser, stress, mistrivsel, livskriser eller andre personlige eller organisatoriske udfordringer. 

Vi agerer også som konsulenter i organisationsudvikling, fx i forbindelse med strategiarbejde, værdiprocesser eller lederudviklingsforløb.

Filadelfia Uddannelse blev dannet i 2016 ved en sammenlægning af det tidligere Center for Diakoni og Ledelse og den interne uddannelsesfunktion på Filadelfia.