Afdeling for Diagnostik og Tværgående kliniske Funktioner

Epilepsi har mange udtryk og mange årsager. Derfor kan det være yderst vanskeligt at stille en præcis diagnose. Men Epilepsihospitalet har specialistviden til at foretage en helhedsvurdering af den enkelte patients sygdomsforløb.  Vi er blandt de bedste i verden til at foretage døgnmonitorerings-EEG på patienter. Vi udreder patienterne ambulant eller under indlæggelse til én af hospitalets sengeafdelinger med det formål at få stillet en diagnose. Valget af den optimale behandling er baseret på den præcise diagnose.