Laboratoriet er landsdækkende og DANAK akkrediteret

Speciale i analyser af medikamenter og gentest

Som et af få steder i landet kan vi på Filadelfias laboratorium lave gentest og undersøge, hvordan medicin virker på patienterne. Ved at teste blodet kan vi give svar, der kan være med til at skræddersy medicindoser til den enkelte, da det er individuelt hvordan mennesker omsætter medicin, så medicinen får den bedst mulige virkning. På laboratoriet kan vi foretage test, ligesom vi rådgiver om resultaterne.

Landsdækkende funktioner inden for antiepileptika, psykofarmaka og gentypetestning

Laboratoriet har en landsdækkende funktion inden for bestemmelse af antiepileptika og psykofarmaka i blodet samt inden for gentypetestning. Vi leverer desuden biokemiske analyser til Epilepsihospitalet og til praktiserende læger og andre eksterne kunder i lokalområdet. 

Se hvilke analyser vi udfører, og hvordan du rekvirerer dem

Vi leverer analysesvar på kort tid som grundlag for rigtig dosering af antiepileptika og psykofarmaka

I kraft af avanceret udstyr, nye analysemetoder og kompetent personale kan laboratoriet levere prøvesvar i løbet af kort tid, og vi analyserer prøver fra mange hospitaler i Danmark, Grønland og fra Færøerne. Vi laver omkring 16.000 medikamentanalyser om året, mange af dem fra dag til dag.

Siden er opdateret 20. februar 2022