Fysio- og ergoterapi på Filadelfia

Genoptræning i terapiafsnittet for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Som fysio- og ergoterapeuter tilbyder vi undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Vi er specialister i vurdering og behandling af meget komplekse problemstillinger i forhold til fysiske, perceptuelle og kognitive funktionsniveauer.

Målet er selvhjælp og livskvalitet for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Målet med genoptræning og vedligeholdelsestræning, både fysisk, psykisk og socialt, er, at du bliver i stand til at klare dig i dagligdagen med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet. Patienterne kommer typisk fra Epilepsihospitalets korttids- og langtidsafdelinger. Men vi undersøger og behandler også børn fra Børneskolen. Det sker som led i den tværfaglige diagnosticering.

Behandling, vurdering og sansestimulation for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade

  • Vurdering og træning af daglige færdigheder/funktioner.
  • Individuel undersøgelse, vurdering og behandling/vejledning.
  • Kognitiv træning.
  • Vurdering af behov for hjælpemidler/boligændringer samt formidling af disse.
  • Sansemotorisk undersøgelse og træning.
  • Sanseintegrationsbehandling samt sansestimulering i snoezelrum.
  • Fysioterapeutisk træning og supervision i motionscenter.