Aktiviteter, kontaktperson, hjemmedag og værksted

Botilbud og aktiviteter

Brommeparken er en del af nærmiljøet, og derfor samarbejder vi med lokale foreninger. Vi inviterer gerne indenfor til fx loppemarked eller fritidsaktiviteter. Den lokale køreforening tager borgerne med i hestevognen og kører ture i skoven. Hver uge kommer en lokal musiker som sammen med beboerne synger og spiller de traditionelle sange, som de kender.

Typisk er aktiviteterne i Brommeparken tematiserede og kan være fysiske, kreative og kulturelle. Tema kan eksempelvis være årstiderne, sport, spil, madlavning og fritidsliv med udgangspunkt i at styrke det sociale liv.Årstidsfester på Filadelfia, Sjællands- og Sølundfestival samt sangaftener, bankospil, og udflugter er bare nogle af mange traditioner. Alt sker i forhold til den enkeltes funktionsniveau.

Fast kontaktperson

Alle borgere får tilknyttet en eller flere kontaktpersoner. Disse danner sammenmed kollegerne et fast kontaktteam, der er tværfagligt sammensat.Teamet hjælper med praktiske, sociale og personlige opgaver, samt pædagogisk og sygeplejefagligt støtte og hjælp. Det er kontakt teamet der sammen med borger, pårørende og sagsbehandler igangsætter de rehabiliterende indsatser samt opfølgning heraf.

Værkstedet

Brommeparken har 11 godkendte pladser i henhold til Servicelovens § 104 som er samvær og aktivitet. Værkstedstilbuddet er tilpasset borgerne med hensyn til indhold, pligter, ansvar og interesser, så den enkelte har mulighed for at udvikle sig intellektuelt, følelsesmæssigt, motorisk og socialt. Værkstedet har åbent mellem kl. 9 og 16 mandag – torsdag og 9 – 13 om fredagen.