Ydelser, støttebehov og priser

STU, Filadelfia baserer sig på Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (og udviklingshæmmede).

Det indebærer at vi giver eleven kompetencer af personlig, social og faglig karakter. Kort sagt vi giver eleven muligheder for en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt

STU’en består tre områder:

 • Personlige kompetencer
  • Aktiv og selvstændig deltagelse i samfundet
  • Kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed mm…
 • Sociale kompetencer
  • Fritids- og voksenliv
  • Sociale færdigheder (empati, tolerance mv..)
 • Faglige kompetencer
  • Almen viden en forudsætning for at begå sig
  • Skolefærdigheder mv.

STU’en løber over 3 år. Det begynder med et 12 ugers introforløb hvorefter der udarbejdes en individuel plan, som evalueres 1 gang årligt.

Undervejs vil man få kompetencebeviser for gennemførte kurser og praktiker. Uddannelsen afsluttes med at eleven får et samlet STU-kompetencebevis.

Ydelser

Download pdf

Støttebehov

Download pdf

Priser 2023

Takst 1. Lille støttebehov                    817  kr. pr. dag/ 365 dage pr. år

Takst 2. Mellem støttebehov               995  kr. pr. dag/ 365 dage pr. år

Takst 3. Stort støttebehov                  1079 kr. pr. dag/ 365 dage pr. år

Indeholdt i taksten:

Morgenmad og frokost

Undervisningsmateriale

Sikkerhedsudstyr i forbindelse med værksteder med særlige krav

Studietur/udflugter i Danmark

Ikke indeholdt i taksten:

Transport mellem hjem og Filadelfia

Tilkøbsydelser:

 • Transport mellem hjem og Filadelfia 
 • Sansemotorisk træning
 • Funktionsevne vurdering
  • Neuropsykologisk test
  • ADL
  • Skoleobservation