Forskning i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Filadelfias forskere, ph.d. studerende og tre professorer i epilepsi har fokus på klinisk anvendt forskning til gavn for patienterne. Med 6000 ambulante patienter og 1350 indlæggelser årligt har Filadelfias forskning et særligt grundlag for at udvikle og forske til gavn for patienterne.

Tæt på patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Vores forskning kombinerer klinisk, genetisk, farmakologisk og translationel forskning. Det vil sige forskning, der er tæt på patientbehandlingen. Vi opnår en større forståelse af de underliggende sygdomsmekanismer og arbejder på at forbedre den nuværende behandling eller bidrager til udviklingen af nye, målrettede behandlingstilbud.

Genetik og personlig medicin er et stort forskningsområde. Kortlægning af patientens gener og eventuelle genfejl gør det muligt at tilrettelægge medicin og behandling lige netop til den pågældende patient. Der er i dag fundet godt 600 gener, der kan forårsage epilepsi.

Forskningen arbejder ud fra en forskningsstrategi, hvor målet er at øge viden om epilepsi og erhvervet hjerneskade. Strategien sætter fokus på diagnostik, behandling, rehabilitering samt patient og pårørende perspektiver.

Videndeling inden for epilepsi og erhvervet hjerneskade

Ingen kan videndele alene. Filadelfias professorater er tilknyttet de tre store universitetshospitaler i København, Århus og Odense. Hvert andet år samler Filadelfia over 160 forskere fra hele verden til en international konference for at videndele og samarbejde om nye tiltag. Filadelfias forskere rejser også ud for at holde oplæg på konferencer og kongresser verden over. Hvert år publicerer Filadelfia ca. 65 forskningsartikler i nationale og internationale videnskabelige tidsskrifter.

 

Bag om generne

Der påvises til stadighed flere og flere genetiske årsager til, at et menneske udvikler epilepsi. Påvisning af en genetisk baggrund kan være vejledende for behandling, og den kan være vejledende for fremtidsudsigter.

Epilepsigenetik er et af de store forskningsområder på Filadelfia, og forskningsresultater deles med fagfolk og lægmænd fra hele verden – til alles bedste.

Tværgående projekter

Epilepsi er andet og mere end de epileptiske anfald. Der sker en stor påvirkning af familiernes hverdag – uanset om patienten er barn eller voksen. Vi arbejder tværfagligt med den familieorienterede tilgang ud fra Dansk Familie Selskabs ramme, hvor vi også har en plads i bestyrelsen. 

Vi arbejder derfor hele vejen rundt om patienten / borgeren, og vil via den familieorienterede tilgang altid bestræbe os på at møde patienten og pårørende /netværk med det fokus.

Aktuelt har vi et projekt hos Filadelfias døgntilbud, som  handler om samarbejde med pårørende.

 

Blandt de allerbedste

På Filadelfia bestræber vi os på at være ajour med de nyeste og bedste metoder – både hvad angår blandt andet diagnostik og behandling.

Vi vil være blandt de bedste både nationalt og internationalt. Derfor har vi bedt et eksternt ekspertpanel om at sætte lup på vores ydelser og vurdere, om vi lever op til det.


Internationalt anerkendt

Filadelfia skal være det naturlige videns- og second opinion-center. 

Vi er landsdækkende og leverer en højt kvalificeret og specialiseret ydelse både på sundheds- og socialområdet for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.