Forskning i epilepsi og erhvervet hjerneskade

Filadelfia er det eneste sted i Danmark, der leverer højt specialiseret udredning, behandling og støtte på både sundheds- og socialområdet for epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Forskningen arbejder ud fra en forskningsstrategi, hvor målet er at øge viden om epilepsi og erhvervet hjerneskade. Strategien sætter fokus på diagnostik, behandling, rehabilitering samt patient og pårørende perspektiver.

Der er et tæt samarbejde med Filadelfias bostedtilbud, Specialrådgivning samt Børneskole.

Filadelfia har tre professorer med et stort internationalt netværk. Der er løbende Ph.D. studerende tilknyttet Filadelfia.

Forskningen er veletableret og konsolideret, og resultatet af forskningsaktiviteterne afspejles i en stadig stigende publikationsliste i peer-reviewed tidsskrifter. 

Forskningen er i øjeblikket koncentreret om anvendt forskning og strategisk forskning især på områderne:

  1. Udredning og diagnostiske metoder, herunder genetik og neurofysiologi samt klinisk behandlingsforskning. Clinical Trials indenfor afdelingen 'Børn med epilepsi' er et støt stigende indsatsområde.
  2. Rehabilitering, patient/brugerperspektiver samt de sociale konsekvenser af epilepsi, udfoldes tilsvarende. Her er det især det tværfaglige og sygeplejefaglige forsknings-og udviklingsspor som er under stærk udvikling,
  3. Implementering af Familie fokuseret Tilgang, som består af et helhedsorienteret blik på familie og netværk.
  4. Afdelingen Børn med Epilepsi 's innovative udeareal udarbejder projekter om fysisk aktivitet og  livskvalitet.
  5. Døgn- og dagtilbuddene begynder et udviklings- og forskningsprojekt om pårørende og samarbejde.

 

Bag om generne

Der påvises til stadighed flere og flere genetiske årsager til, at et menneske udvikler epilepsi. Påvisning af en genetisk baggrund kan være vejledende for behandling, og den kan være vejledende for fremtidsudsigter.

Epilepsigenetik er et af de store forskningsområder på Filadelfia, og forskningsresultater deles med fagfolk og lægmænd fra hele verden – til alles bedste.

Tværgående projekter

Epilepsi er andet og mere end de epileptiske anfald. Der sker en stor påvirkning af familiernes hverdag – uanset om patienten er barn eller voksen. Vi arbejder tværfagligt med den familieorienterede tilgang ud fra Dansk Familie Selskabs ramme, hvor vi også har en plads i bestyrelsen. 

Vi arbejder derfor hele vejen rundt om patienten / borgeren, og vil via den familieorienterede tilgang altid bestræbe os på at møde patienten og pårørende /netværk med det fokus.

Aktuelt har vi et projekt hos Filadelfias døgntilbud, som  handler om samarbejde med pårørende.

 

Blandt de allerbedste

På Filadelfia bestræber vi os på at være ajour med de nyeste og bedste metoder – både hvad angår blandt andet diagnostik og behandling.

Vi vil være blandt de bedste både nationalt og internationalt. Derfor har vi bedt et eksternt ekspertpanel om at sætte lup på vores ydelser og vurdere, om vi lever op til det.


Internationalt anerkendt

Filadelfia skal være det naturlige videns- og second opinion-center. 

Vi er landsdækkende og leverer en højt kvalificeret og specialiseret ydelse både på sundheds- og socialområdet for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger til samtlige Filadelfias afdelinger her.

Oversigten er opbygget efter organisationsplanen og afdelingsnavn.

Kontakt til ledelse og fagspecialister

Find oplysninger om Filadelfias afdelinger, institutioner, fagspecialister og direktion med flere her.