Filadelfias bestyrelse

Find frem til de respektive medlemmer ved et klik her:

  

Leif Vestergaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

Formand
Leif Vestergaard Pedersen

Uddannelse
Cand. oecon

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden april 2020

Øvrige oplysninger
2010-2018 Direktør i Kræftens Bekæmpelse
2005-2010 Sundhedsdirektør, Region Midtjylland
2000-2005 Amtssundhedsdirektør, Århus Amt
1995-2000 Amtssundhedsdirektør, Vejle Amt 

-TIL TOP-

 Jens Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Næstformand
Jens Stenbæk

Uddannelse
Landbrug samt ledelse og organisation

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden september 2020

Øvrige oplysninger
Seniorrådgiver RUD PEDERSEN A/S Public Affairs
Regionsformand, Region Sjælland, næstformand i Danske Regioner
Borgmester, KKR formand og bestyrelsesformand i  Kommunernes Landsforening.

-TIL TOP-

Torben Knudsen

Torben Knudsen

Uddannelse
Cand.polit.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2007.

Øvrige oplysninger
Associeret partner Konsulentgruppen STRANDGADE
Tidligere direktør i Lynettefællesskabet I/S.
14 års ansættelse i det private erhvervsliv.
2000-2006 adm. direktør på Hørsholm Sygehus.
1996 sygehuschef på Ringsted Sygehus

-TIL TOP-

Lone Nørager Kristensen
Lone Nørager Kristensen

Uddannelse
Advokatsekretær.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2020.

Øvrige oplysninger
Landsformand i Epilepsiforeningen.
Formand for Handicaprådet Jammerbugt Kommune
Medlem af en række udvalg inden for det handicappolitiske område. 

-TIL TOP-
Mette Kromann-Rasmussen
Mette Kromann-Rasmussen

Uddannelse
Fysioterapeut

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2019 - medarbejderrepræsentant.

Øvrige oplysninger
Næstformand i F-MED..

-TIL TOP-

Claus Vinther Nielsen 
Claus Vinther Nielsen

Uddannelse
Professor, Ph.D. i arbejdsmedicin
Speciallæge i klinisk socialmedicin

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2021

Øvrige oplysninger
Socialoverlæge, DEFACTUM, Region Midtjylland
Sektionsleder, professor, Sektion for Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Professor, Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet i Herning, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
Formand for Rehabiliteringsforum Danmark

-TIL TOP-

Foto Niels Ulrik Jul Petersen

Niels Ulrik Jul Petersen

Uddannelse
Elektriker

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden 2010 - medarbejderrepræsentant.

Øvrige oplysninger
Ansat som elektriker på Filadelfia.
-TIL TOP-

 

Foto Inger Schaumburg

Inger Schaumburg

Uddannelse
Cand.Med., Ph.d., MPM, speciallæge i arbejdsmedicin.

Medlem af Filadelfias bestyrelse
Siden november 2013.

Øvrige oplysninger
Forhenværende direktør for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA siden januar 2013.
2006- 2013 Centerchef for Hoved-Neurocentret, Aarhus Universitetshospital.
2004-2006 Centerchef for det medicinske område på 5 hospitaler i Ringkøbing Amt.
1993-2004 Ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Viborg Amt

-TIL TOP-

Emil Tang, bestyrelsesmedlem

Emil Tang

Uddannelse
Diakon fra Filadelfia 1980

Medlem af Filadlefias bestyrelse
Siden april 2020.

Øvrige oplysninger
2021 Specialkonsulent i Dansk Diakonhjem
2007-2021 Direktør i Dansk Diakonhjem
2009-2020 Formand for bestyrelsen Selveje Danmark
2009-2020 Medlem af Dansk Erhvervs Hovedbestyrelse
1989-2007 Medlem af Dansk Diakonhjems bestyrelse
1983-2007 Forstander på plejehjemmet Enggården, Danske Diakonhjem
1986-1988 Deltidsansættelse i Socialministeriet

-TIL TOP-