Specialiseret rehabilitet ved epilepsi (voksne) (rehab) - klinisk behandlingsprogram

Voksne fra 18 år med epilepsi og ledsagende begrænsninger i deres kognitive, psykosociale og/eller fysiske funktionsevne indlægges til et forløb af op til 4-6-8 ugers varighed med observation, støtte og træning af patientens vanskeligheder og ressourcer i mestring af hverdagsaktiviteter.

På baggrund af observation og undersøgelser under indlæggelse vil der ved udskrivelsen foreligge en status og vurdering af patientens funktionsevne og udviklingspotentiale, med vurdering af behov for kompenserede støtteforanstaltninger i hjemligt regi. 

Som led i det tværsektorielle samarbejde udarbejdes forslag til rehabiliteringsplan ud fra patientens ressourcer, ønsker og behov. 

Rehabiliteringsplanen sendes til relevante fagpersoner i kommunalt regi med dokumentation, der skal understøtte patientens ønsker og behov for rehabilitering i hjemligt regi.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-