Epilepsikirurgi - klinisk behandlingsprogram

Udredning med henblik på epilepsikirurgi består af en forambulant undersøgelse hos speciallæge med særlig viden inden for området.

Her planlægges et tværfagligt udredningsforløb, der foruden en gennemgående læge og sygeplejeske indeholder flg. undersøgelser: Anfaldsoptagelser med EEG, f.eks. under døgnindlæggelse i epilepsi-overvågningsenheden (EMU) indeholder henvisning til MR-scanning af cerebrum evt. incl. SPECT, evt. MEG, øjenlægeundersøgelse og vurdering hos fysio- og ergoterapeut.

Før en eventuel operation foretages der neuropsykologiske undersøgelser samt psykiatrisk vurdering af patienten.

Resultaterne af disse undersøgelser ligger til grund for endelig indstilling til kirurgi i samarbejde med Rigshospitalet.

De postoperative kontroller foretages på Filadelfia.

Forløbet gælder for henholdsvis børn og voksne.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-