Laboratoriet på Filadelfia - optimal kvalitet

 

Akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189:2013 under registreringsnummer 1038 til medicinsk undersøgelse med specialerne genetik og farmakologi.

Danak mærke

Eksperter i optimal lægemiddelbehandling, som bidrager til øget patientsikkerhed

Filadelfia har sit eget laboratorium. Laboratoriet står for kvalitet, højt serviceniveau og har korte svartider på de mange test, vi udfører for Epilepsihospitalet Filadelfia, andre hospitaler, speciallæger og praktiserende læger i hele landet. 

Vi rådgiver desuden rekvirenter om vejledende terapeutiske intervaller inden for antilepileptika og psykofarmaka. Vi følger litteraturen på området - især omkring interaktion, som kan hæmme eller fremme omsætningen af medicin og dermed påvirke medicinens effekt. Vi rådgiver også om den farmakologiske konsekvens af genotypebestemmelse i forhold til dosisjustering. De to kompetencefelter vil sammen eller hver for sig kunne bidrage til en optimal lægemiddelbehandling og dermed en øget patientsikkerhed.

Vi forsker sammen med Epilepsihospitalets lægekollegium i den kliniske anvendelse af medicinmonitorering i forhold til dosisjustering og kombinationsbehandling. Ligesom vi forsker i anvendelsesorienterede aspekter af genotypebestemmelser.

Rådgivning og åbningstider

Laboratoriet løser opgaver indenfor to kerneområder

  •  Medikamentanalyser
  • Gentests
Laboratoriet tilbyder koncentrationsmålinger af langt de fleste antiepileptika (AED) og psykofarmaka, ligesom rådgivning om resultaterne er en del af vores kompetencer.
 
De farmakogenetiske analyser, CYP-gentestene, kan være af stor værdi for psykiatrien i forbindelse med optimering af medicinsk behandling. Testene kan sige noget om, hvor godt den enkelte person kan omsætte visse lægemidler. Cirka 30 procent af befolkningen har en afvigende lægemiddelomsætning. Læs mere om Laboratoriets gentest

Højt serviceniveau 

  • De fleste medikamentanalyser udføres dagligt eller to gange ugentligt.
  • Bredt medikamentprogram der løbende tilpasses, baseret på rekvirenthenvendelser.
  • Akutservice efter aftale: Analysesvar i dagtiden på hverdage inden for få timer.
  • Samarbejdspartner i relation til lægemiddelprojekter vedrørende antiepileptika og psykofarmaka.

Korte svartider

For medicinanalyser der udføres dagligt, afleveres mindst 90 procent af svarene senest 2 dage efter prøvemodtagelsen. På lavfrekvente medicinanalyser er 90 procent af svarene afgivet inden for 3 dage fra modtagelsen.

Kvalitetsstyring, certificeringer og udvikling

Laboratoriet har siden 2004 været certificeret af Dansk Standard efter standard ISO 9001:2008 og fra 2017 akkrediteret efter ISO 1589:2013.

Derudover deltager laboratoriet i eksterne kvalitetssikringsprogrammer både nationalt og internationalt.

Udvikling forudsætter indsigt - hjælp os til at blive bedre

For at vi hele tiden kan udvikle os og tilbyde de ydelser, som vores kunder efterspørger, går vi gerne i dialog med vores kunder eller potentielle kunder. Vi hører meget gerne, hvad du synes om vores ydelser, og om I har behov for andre typer af ydelser. Udvikling af ny viden er vigtig for os, og derfor deltager vi også gerne i forsknings- og udviklingsprojekter inden for vores kompetencefelter. Så ring eller skriv til os, hvis du har ris, ros eller ideer.

Laboratoriets historie

Laboratoriet har eksisteret siden 1922. Siden midten af 1960'erne har vi haft landdækkende funktion for bestemmelse af antiepileptika i blodet, og fra 1980 også for bestemmelse af psykofarmaka i blodet.
Seneste udvikling kom i 2000 med etablering af et molekylærbiologisk laboratorium til gentypetestning og udredning af patienters evne til at omsætte medikamenter via CYP2D6- og CYP2C19-enzymsystemet.
Herudover leverer laboratoriet almindelige hæmatologiske - og klinisk biokemiske analyser til Epilepsihospitalet og eksterne kunder i nærområdet.

Opdateret februar 2022