Epilepsi og graviditet - klinisk behandlingsprogram

Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter

Kvindelige patienter, der allerede er tilknyttet Filadelfia, orienteres på et tidligt tidspunkt af forløbet af speciallæge om forholdsregler forud for påtænkt graviditet.

Såfremt patienten ønsker graviditet, henvises patienten internt til dette patientforløb med revurdering af den medicinske behandling, evt. omlægning af denne samt meget tætte kontroller i samarbejde med lokal obstetrisk afdeling.

 Kontroller varetages af speciallæge og sygeplejerske med særlig viden inden for dette område.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-