Epilepsi og ledsagende adfærdsmæssige vanskeligheder - klinisk behandlingsprogram

Patienter med epilepsi og ledsagende adfærdsmæssige/kognitive vanskeligheder, herunder mental retardering, der kræver afklaring under indlæggelse i forhold til vurdering af støttebehov og udviklingsmuligheder (Børn) (Pæd-psyk-soc)

Børn og unge fra 0-17 år (incl.) med behov for en længerevarende indlæggelse (estimeret 3 uger) til neuropsykologisk undersøgelse, vurdering af skolefærdigheder, pædagogisk vurdering, samt observation af adfærd i afdelingen.

Ved afslutning af indlæggelsen foreligger en konklusion på ovennævnte undersøgelser, der formidles til hjemkommune, skole og institution vedrørende behovet for fremtidig støtte samt evt. netværksmøde.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-