Kliniske behandlingsprogrammer

Sammenhængende behandlingsforløb er forudsætning for kvalitet og effektivitet

Sammenhængende patientforløb er en væsentlig forudsætning for kvaliteten og effektiviteten i de tilbud, Filadelfia har til sine patienter, og det er derfor et vigtigt indsatsområde. Det er afgørende, at patientforløbene anvendes fleksibelt og tilpasses patientens behov i samarbejde med de henvisende instanser. Målsætningen er først og fremmest, at patienten oplever en sammenhæng i forløbet, men også at der sker en systematisk vidensopsamling og videndeling om, hvad der virker bedst.

23 patientforløb inden for neurologi og pædiatri

Epilepsihospitalet Filadelfia har, på baggrund af Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning for hhv. neurologi og pædiatri samt Sundhedsstyrelsens rapport om "Epilepsihospitalets fremtidige virke  -  2012",  sammensat  23 forskellige patientforløb inden for neurologi og pædiatri. Desuden tilbydes ydelser inden for specialiseret neurorehabilitering, godkendt af Sundhedsstyrelsen november 2012 og med afsæt i Sundhedsstyrelsens referenceprogram fra 2010 indenfor erhvervet hjerneskade.

Primær ambulant vurdering nødvendigt

Det tilstræbes, at alle patienter, der er henvist til indlæggelse, møder til en primær ambulant vurdering med henblik på planlægning af det relevante forløb, hvor der også rekvireres relevante undersøgelser.

Patientforløbsprogrammer med kirurgiske behandlinger

Patientforløbsprogrammer med særlige diætbehandlinger

Patientforløbsprogrammer med særlige forhold