Specialeplaner

Filadelfia er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage tre specialer

Sundhedsstyrelsen fastlægger kravene til specialfunktioner og godkender opgavefordelingen mellem forskellige sygehuse. Det sker for at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne. Sundhedsstyrelsen godkender placering af specialefunktioner på regionale og private sygehuse.

Filadelfia har Sundhedsstyrelsens godkendelse til at agere inden for tre specialer: neurologi, klinisk biokemi samt pædiatri.

Specialevejledning for neurologi
Specialevejledning for pædiatri
Specialevejledning for klinisk biokemi