Individuel kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af voksne med PNES, epilepsi og psykologiske udfordringer

Individuel behandling af voksne. Behandlingen henvender sig til diagnostisk afklarede patienter med PNES, PNES & epilepsi og psykiatriske og psykologiske udfordringer.

Tilbud om indlæggelse forudgås af en vurderende samtale ved psykiater og psykolog samt en visitationssamtale med tværfagligt udvalg, hvor motivation og kognitiv funktion vurderes. Det er et fire ugers individuelt, struktureret kognitivt behandlingsforløb.  I dette indgår almindelig patientobservation med identifikation af belastningsfaktorer og psykopatologi, psykologisk undersøgelse, fysio- og ergoterapeutisk vurdering og udarbejdelse af kognitiv terapi, mindfulness, eksponering/afprøvning, patientundervisning i diagnose og anfaldshåndtering og andre relevante emner, psykologsamtaler, kropsterapi, motion, selvværds- og kompetencetræning.

Efter udskrivelsen er der telefonopfølgning og ambulant kontrol efter tre måneder. .

-tilbage til patientforløbsprogrammer-