Børn og Unge på Tværs

I projekt 'Børn & Unge på Tværs' samarbejder Region Sjælland og Filadelfia med regionens kommuner om at blive bedre til at hjælpe børn og unge under 30 år, der lever med epilepsi og funktionsevnenedsættelser. Projektet startede op i 2021 og afsluttes i 2023.

For at projektet bliver en succes, er det afgørende, at kommunerne er med fra start og i alle processer. I efteråret 2021 udviklede fagaktører fra Filadelfia og Odsherred Kommune et opsporings- og screeningredskab.

Opsporingsredskabet skal guide de fagpersoner, der dagligt møder børn og unge, så de bliver bedre til at se de kognitive vanskeligheder, mange børn og unge med epilepsi lever med. Fagpersonerne er fx lærer, pædagoger, sagsbehandler, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), UU-vejledere (ungdoms uddannelses vejledere) med flere.

Screeningsredskabet benyttes af PPR, sagsbehandlere eller læge, som derved kan validere en mulig funktionsevnenedsættelse, når en borger henvender sig.

I 2022-23 afprøver vi det udviklede opsporings- og screeningredskab i samarbejde med flere kommuner, så vi sammen kan blive klogere på, hvad der virker i praksis. Hensigten er, at skabe en model der sikre at målgruppen opspores og tilbydes rette hjælp og støtte. Når projektperioden udløber udrulles modellen i hele Region Sjælland.

Dokumenter til download

Om projektet