Børn og Unge på Tværs

I projekt 'Børn & Unge på Tværs' samarbejder Region Sjælland og Filadelfia med regionens kommuner om at blive bedre til at hjælpe børn og unge under 30 år, der lever med epilepsi og funktionsevnenedsættelser.

Samarbejde med kommunerne

I efteråret 2021 udviklede fagaktører fra Filadelfia og Odsherred kommune et opsporings- og screeningredskab. Samarbejdet med kommunerne omkring udvikling og evaluering af dette redskab er altafgørende for projektets resultater.

Vi søger derfor:

  • 3-4 projektkommuner, der vil være med til at afprøve og give feedback på det udviklede opsporings- og screeningredskab.

Projektkommunerrne får: 

  • mulighed for at få 8-10 børn og unge i alderen 0-30 år henvist til funktionsevnevurdering ved Epilepsihospitalet.
  • efterfølgende vil der i samarbejde med projektkommunen laves en plan for hvordan barnet eller den unge og deres pårørende kan støttes i eget regi.

Redskabet skal guide fagpersoner, der til dagligt møder børn og unge, så de bliver bedre til at se de kognitive vanskeligheder mange børn og unge med epilepsi lever med. Fagpersoner er fx lærer, pædagoger, sagsbehandler, PPR, UU-vejledere m.fl.

Skal din kommune være med?

Det er gratis at være med. Så ring eller send en mail, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan kigge forbi og fortælle om, hvordan projektet fungerer i praksis.

Kontakt:

Projektsekretær Line Overgaard
Email linov@filadelfia.dk
Telefon: 2078 5565

Download informationer