Børn og Unge på Tværs

I 'Børn & Unge på Tværs' samarbejder Region Sjælland og Filadelfia med regionens kommuner om at blive bedre til at hjælpe børn og unge under 30 år, der lever med epilepsi og funktionsnedsættelser.

I efteråret 2021 samarbejdede fagaktører fra Filadelfia og Odsherred Kommune om udvikling af opsporings- og screeningredskaber, der lige nu afprøves i samarbejde med Ringsted, Roskilde og Odsherred Kommuner. Målet er, at vi sammen kan blive klogere på, hvad der virker i praksis og skabe en model, der sikrer, at målgruppen opspores og tilbydes rette hjælp og støtte.

Det er muligt for de børn og unge i hele Region Sjælland, der passer i målgruppen, at blive henvist til forløb via egen læge.

Opsporingsredskabet bruges som en guide til fagpersoner, der dagligt møder børn og unge, så de bliver bedre til at se de kognitive vanskeligheder, mange børn og unge med epilepsi lever med. Fagpersonerne er fx lærer, pædagoger, sagsbehandler, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), UU-vejledere (ungdoms uddannelses vejledere) med flere.

Screeningsredskabet benyttes af PPR, sagsbehandlere eller læge, som derved kan validere en mulig funktionsnedsættelse, når en borger henvender sig.

Dokumenter til download

Om projektet