Vagus nerve stimulation - klinisk behandlingsprogram

De patienter, som efter udredning efter Epilepsikirurgi-forløbet, ikke findes egnede til operativt indgreb, kan tilbydes behandling med vagusstimulator (VNS).

Filadelfia har en årelang erfaring i udvælgelse af patienter til implantering af VNS og det efterfølgende behandlingsforløb med indstilling af stimulatoren for optimal behandling.

Selve implantationen foregår på Rigshospitalet eller Aarhus Universitetshospital.

På baggrund af anvisningerne fra Sundhedsstyrelsens Specialeplan i pædiatri følges alle børn med VNS på Filadelfia, mens Sundhedsstyrelsens Specialeplan giver mulighed for, at voksne kan følges regionalt.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-