Udredning af epilepsi - børn og voksne

Foruden patienter til udredning og behandling af epilepsi modtager Epilepsihospitalet også patienter, der er henvist fra landets neurologiske eller pædiatriske afdelinger under det udvidede frie sygehusvalg (DUF).

Tilbuddet består af en undersøgelses- og en behandlingsdel, der udelukkende forgår i ambulant regi.

Undersøgelse og behandling varetages ved speciallæge i neurologi for voksne og neuropædiater for børn.

En evt. informations- og vejledningsdel kan foregå ved særligt uddannet sygeplejerske inden for epilepsi.

Udredningsdelen består af en forambulant undersøgelse, standard-EEG og blodprøver. Der suppleres evt. med søvn-EEG og evt. MR-scanning.

Hvis patienten efter endt udredning skal modtage behandling, er det maksimalt et forløb strækkende sig over 12 måneder gældende for både børn og voksne.

Efter endt udredning og diagnosen epilepsi afkræftes, vurderes det om patienten kan afsluttes til egen læge eller henvisende sygehus afdeling. Det samme er gældende, hvis den indledende behandlingsdel er varetaget her, afsluttes patienten efter 12 måneder til enten egen læge eller henvisende afdeling.

-tilbage til patientforløbsprogrammer-