Diagnostik og særlig medicinsk behandling - klinisk behandlingsprogram

Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter diagnosetidspunktet (Voksne) (Svær)

Patienter fra 18 år med behov for en længerevarende indlæggelse (estimeret 1-3 uger) med henblik på nærmere diagnostik og behandling

Kliniske observationer foretages af særligt uddannet plejepersonale.

I forbindelse med den forambulante undersøgelse er der bestilt relevante undersøgelser: videooptagelse af anfald, yderligere EEG-diagnostik, herunder evt. døgnindlæggelse i epilepsiovervågningsenheder (EMU), evt. MR-scanning af hjernen samt screening for evt. psykosociale vanskeligheder.

-tilbage til patientforløbsprogrammer-