Henvisning og visitation til Epilepsihospitalet

Henvisning til Epilepsihospitalet for børn, unge og voksne med epilepsi

Sygehuses neurologiske afdelinger, børneafdelinger, privatpraktiserende speciallæger i neurologi eller pædiatri og praktiserende læger med flere kan henvise patienter til undersøgelse og behandling på epilepsihospitalet.

Det er gratis for patienten at få behandling på Epilepsihospitalet.

Du er velkommen til at ringe til Filadelfia. Spørgsmål om henvisning kan besvares på telefon 58 26 42 00

Henvisning til Filadelfias døgn- og dagtilbud for borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Borgere  til Filadelfias døgn- og dagtilbud  kan henvises fra kommuner og regioner.

Det er gratis for borgeren at få behandling på Epilepsihospitalet.

Du er velkommen til at ringe til Filadelfia. Spørgsmål om henvisning kan besvares på telefon 58 27 10 65.

Henvisning til Center for Neurorehabilitering, Filadelfia

Center for Neurorehabilitering drives er et specialiseret rehabiliteringstilbud til voksne med følger efter erhvervet hjerneskade forårsaget af traumer eller fx apopleksi, infektioner, iltmangel med mere. Behandlingen er tværfaglig og på specialiseret niveau.

Henvisning til centret sker via den ansvarlige hospitalslæge, den praktiserende læge eller den kommunale myndighedsperson..

Center for Neurorehabilitering er ikke omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Filadelfia har tre indgange til henvisninger, der sendes elektronisk

Henvisninger kan sendes elektronisk til

Epilepsihospitalet Filadelfia, Klinisk Afdeling: SKS-kode 301101, lokationsnummer 5790000198474 

Epilepsihospitalet Filadelfia, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling: SKS-kode 301108, lokationsnummer 5790000198535 

Henvisninger med post

I kan også sende en henvisning med post til Epilepsihospitalets visitation, Kolonivej 1, 4293 Dianalund