CSWS (Continous Spikes and Waves during slow Sleep) - klinisk behandlingsprogram

Børn visiteret til et forløb på baggrund af CSWS modtages til forambulant undersøgelse hos speciallæge med særlig viden inden for området.

Her planlægges indlæggelse i Børn med Epilepsi (Neuropædiatrisk Afdeling).

Epilepsihospitalet, med anfaldsregistrering, rapid-EEG og observation af evt. psykosociale problemer.

Efterfølgende ambulante kontroller hos speciallæge samt intermitterende, regelmæssige indlæggelser til rapid-EEG og/eller neuropsykologisk vurdering. Resultaterne af disse undersøgelser ligger til grund for fortsat medicinsk behandling eller henvisning til kirurgisk eller diætetisk behandling.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-