Månedlige uafklarede anfaldsfænomener mistænkt for at være epilepsi - klinisk behandlingsprogram

Månedlige uafklarede anfaldsfænomener, der mistænkes for at være epileptiske og som kræver indlæggelse til diagnostik og evt. behandling (Børn) (Pæd-svær):

Børn og unge fra 0-17 år (incl.) med behov for en længerevarende indlæggelse (estimeret til 2 uger) til nærmere diagnostik og behandling.

Herunder foretages videooptagelse af anfald, EEG-diagnostik samt screening for evt. psykosociale vanskeligheder.

Under indlæggelse følger patienten almindelig skolegang.


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-